top of page

Tietosuojaseloste

​1.Rekisterinpitäjä:

Ab EBG Finland Oy

3135822-4

Pienteollisuustie 18
06450 Porvoo

 

2. Yhteyshenkilö
Rasmus Edsvik
info@ebg.fi

 

3. Rekisterin nimi
Ab EBG Finland Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rakennusalan ja pintakäsittelyn eri vaiheissa erityisesti asiakassuhteen hoitoon, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä palveluiden tarjoamiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää EBG:n ja sen yhteistyökumppaneiden, kuten maahantuojien, markkinointiin, mainontaan ja etämyyntiin silloin kun siihen on saatu rekisteröidyn suostumus. Tietoja voidaan käyttää myös EBG:n liiketoiminnan, palveluiden ja asiakaspalvelun kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää laajimmillaan asiakkaasta seuraavat tiedot:
– nimi
– osoite
– toimitusosoite (jos se eroaa postiosoitteesta)
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– asiakaspalautetiedot
– tilaustiedot
– suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyvät tiedot
– mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

6. Evästekäytäntö
Internetsivuston evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voimme kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa ja palveluita. Henkilötiedot, joita keräämme käyttäjistä sivuston käytön yhteydessä, käsittävät henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Evästekäytäntö:
Keräämme sivustolla käyttäjien päätelaitteita koskevia tieoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi vierailevien selaimien ja laitteiden laskemiseen sekä sivuston käytön analysointiin. Näillä toimenpiteillä pyrimme kehittämään sivuston palveluja asiakkaan parhaaksi. Evästeiden avulla voimme kerätä mm. seuraavia tietoja: käyttäjän IP osoite, kellonaika, käytetyt sivut, sivulla vietetty aika, selaintyyppi, päätelaitteesi, päätelaitteen käyttöjärjestelmä, verkko-osoite, mistä verkkotunnuksesta tai miltä palvelimelta käyttäjä on tullut sivustolle.

Sivustolla käytettävien evästeiden lisäksi, evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Teemme yhteistyötä verkkomainonnan teknologian yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainontaa voidaan kohdentaa niille käyttäjille, joita mainontamme käyttäjätietojen perustella kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan hyödyntää myös muualta saatua kerättyä käyttäytymistietoa. Yhteistyökumppanit sekä EBG voivat kerätä tietoja mainonnan tehokkuudesta esimerkiksi mainonnan näyttö- ja avauskertoja selaimessa.

Käyttäjä voi halutessaan hallinnoida missä laajuudessa suostuu evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdistamiseen. Käyttäjä voi rajoittaa evästeiden käyttöä muuttamalla selaimen asetuksia. Rajoittaminen saattaa poistaa joitakin sivuston ominaisuuksia kokonaan käytöstä.

 

7. Tietojen kerääminen
Asiakkaan tiedot kerätään rekisteriin suoraan asiakkaalta itseltään asiakastapahtuman, kuten tarjouksen jättämisen, sopimuksen laatimisen tai muun yhteydenoton yhteydessä.
Asiakastietoja voidaan saada yhteistyökumppaneilta, kuten maahantuojilta ja rahoitusyhtiöiltä. Näissä tapauksissa rekisteröity on antanut suostumuksen kolmannelle osapuolelle, kolmannen osapuolen markkinointiin.

 

8. Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, yhteistyöt ja toimeksiannot  poislukion. Eli saatamme käyttää tietojanne löytääksemme lisää asiakkaita muttemme luovuta nitä muiden käyttöön.

 

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja päivitetään jatkuvasti asiakkaiden palvelutilanteissa sekä massa-ajoina asiakasrekisteriin. Henkilötiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti tarvittavan ajan, sekä luottosuhteen voimassaoloajan, jonka aikana henkilötietoja ei voida poistaa kokonaan.

 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa sivuston tiedoista saattaa fyysisesti sijaita EU:n ulkopuolisilla palvelimilla, tietojen siirto perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen. Näissä tapauksissa on varmistettu, että tietoja käsitellään kuten EU:n sisäisessä toiminnassa.

11. Tietojen suojaus
Rekisteri on suojattu asianmukaisin teknisin tietoturvan keinoin.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin kerätyt henkilötiedot sekä pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista. Tarkastus ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa markkinointiin annettu suostumus. Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista tehdä markkinointisähköpostin linkin kautta tai ottamalla muutoin yhteyttä EBG Finland:iin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen tietojaan on käsitelty tietosuojan vastaisesti. Rekisteröity voi olla epäselvissä tilanteissa ensin yhteydessä kohdan 2 yhteyshenkilöön.

bottom of page